MENU

Nederlands

WEER IN LLORET 22.4ºC min. / 25.91ºC max.

PRIVACYBELEID

 

  1. INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

In overeenstemming met de Organieke Wet 15/1999, van 13 december, over de Beveiliging van Persoonsgegevens, en het Reglement (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR) en de LSSICE 34/2002 van 11 juli over de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, informeert CAMPING LLORET BLAU, S.L. u hierbij dat zij VERANTWOORDELIJK is voor de verwerking van de duur u verstrekte persoonsgegevens en verstrekt in verband daarmee de volgende informatie over de verwerking daarvan:

 

Doel van de verwerking: het onderhouden van een zakelijke relatie met de Gebruiker. De volgende handelingen maken deel uit van de verwerking:

  • Het verzenden van commerciële reclame via email, fax, SMS, MMS, sociale netwerken of andere elektronische of fysieke media die nu of in de toekomst beschikbaar zijn voor het versturen van reclame. Deze mededelingen zullen worden verzonden door HET BEDRIJF en betrekking hebben op zijn producten en diensten, of door zijn medewerkers of leveranciers waarmee het een reclame-overeenkomst heeft gesloten. In dit geval zullen derden nooit toegang hebben tot de persoonsgegevens.
  • Het verrichten van statistische studies.
  • Het verwerken van opdrachten, aanvragen of andere verzoeken van de gebruiker via één van de communicatiekanalen die hem ter beschikking zijn gesteld.
  • Het verzenden van het nieuwsbulletin van de website.

 

Criteria voor het bewaren van de gegevens: De gegevens blijven bewaard voor de duur van het contract zolang er een wederzijds belang bestaat bij de partijen om de bewerking mogelijk te maken en ze zullen worden gewist wanneer ze niet hiervoor langer nodig zijn, waarbij afdoende maatregelen zullen worden getroffen om te garanderen dat de gegevens geheel vernietigd worden.

 

Communicatie van gegevens: Zolang de relatie tussen de deelnemende partijen bestaat kunnen de gegevens verstrekt worden aan bedrijven of personen die meewerken met de verantwoordelijke van het bestand en de eigenaar van de camping, afhankelijk van de reserveringen en contracten die u maakt en afsluit, alsmede aan derden die daar recht op hebben volgens de wet, zoals online betalingssystemen of bankinstellingen via welke onze diensten betaald worden, de belastingdienst vanwege de betaling van de overeenkomstige belastingen en regeringsinstanties in verband met de regelgeving aangaande het hotelwezen en het toerisme. Tevens kunnen deze gegevens verstrekt worden aan onze auditeurs en derden in verband met de eventuele fusie of overname van CAMPING LLORET BLAU, SL door derden of de verkoop van haar handelszaak.

 

 

Rechten van de Belanghebbende:

–  Het recht op het intrekken van toestemming kan op elk willekeurig moment uitgeoefend worden.

– Het recht op toegang, correctie, overdraging en verwijdering van de persoonsgegevens en de beperking of het verbod van de verwerking ervan.

– Het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende autoriteit (agpd.es) wanneer men van mening is dat de verwerking niet voldoet aan de huidige regelgeving.

 

Contactgegevens voor het uitoefenen van deze rechten: 

U kunt op elk moment uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke van het bestand, CAMPING LLORET BLAU S.L., op het adres C/ Provença 286 2º 1ª 08008 Barcelona, of via het emailadres [email protected].

 

 

  1. VERPLICHT OF VRIJWILLIG KARAKTER VAN DE INFORMATIE DIE DOOR DE GEBRUIKER WORDT VERSTREKT

Door de overeenkomstige vakjes aan te vinken en gegevens in te voeren in de formulieren op dit portaal van de camping, www.campinglloretblau.com (in het bijzonder, het formulier “contact” onder https://www.campinglloretblau.com/nl/contact/ en het formulier “reserve” onder https://booking.campinglloretblau.com/search), of door gebruik te maken van de communicatiemethoden die in dit portaal worden genoemd (in het bijzonder, het emailadres [email protected] en de telefoon 972365483), of door soortgelijke handelingen te verrichten, aanvaarden de gebruikers expliciet, vrijwillig en onmiskenbaar dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de dienstverlener om antwoord te kunnen geven aan zijn verzoek, in verband met de volgende doeleinden die verband houden met de camping: het beantwoorden van vragen, het verrichten van de verzochte reserves en in verband daarmee contact met u opnemen, het uitschrijven van facturen en het incasseren van de betalingen voor uw reserveringen en onze diensten, in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden onder https://www.campinglloretblau.com/nl/algemene-voorwaarden/ (indien van toepassing, in naam van de medewerkers van de camping), het onderhouden van een commerciële relatie met de klant en deze op de hoogte houden van aanbiedingen, nieuwigheden, activiteiten en in het algemeen producten en diensten die verband houden met de camping en het genoemde portaal, onder andere via elektronische media.

 

De Gebruiker garandeert dat de persoonsgegevens die hij aan het BEDRIJF verstrekt juist zijn en zal eventuele wijzigingen daarin doorgeven.

 

Het BEDRIJF informeert en garandeert de gebruikers expliciet dat zijn persoonsgegevens niet

zullen worden verstrekt aan derden, met uitzondering van de hierboven genoemde gevallen, en dat voorafgaand aan elke eventuele overdracht van persoonsgegevens de Gebruikers geïnformeerd zullen worden en om hun expliciete en onmiskenbare toestemming verzocht zal worden. Alle gegevens waarom via de website verzocht wordt zijn verplicht, aangezien deze noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening aan de Gebruiker. Wanneer niet alle gegevens verstrekt worden, kan niet gegarandeerd worden dat de geleverde informatie en diensten volledig aangepast zijn aan uw wensen.

 

  1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

In overeenstemming met de geldige regelgeving aangaande de beveiliging van persoonsgegevens, voldoet het BEDRIJF aan alle stipulaties van de normen GDPR en LOPD aangaande zijn verwerking van persoonsgegevens en voldoet in het bijzonder aan de beginselen beschreven in artikel 5 van de GDPR en artikel 4 van de LOPD, zodat de gegevensverwerking legaal, betrouwbaar en transparant is voor de gebruiker en geschikt en relevant is voor en beperkt is tot de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt.

Het BEDRIJF garandeert afdoende technische en organisatorische maatregelen te hebben getroffen om de veiligheidsmaatregelen van de GDPR en de LOPD uit te voeren die het doel hebben de rechten en vrijheden van de Gebruikers te beschermen, en deze laatste afdoende geïnformeerd te hebben over het uitoefenen van deze laatste.

 

  1. COOKIEBELEID.

Het portaal van CAMPING LLORET BLAU, SL op www.campinglloretblau.com maakt gebruik van “cookies”, die over het algemeen verwijderd worden zodra u uw browser sluit, teneinde het navigeren op het portaal te vergemakkelijken (om bijvoorbeeld de geselecteerde taal in een reeks bezochte pagina’s of de gegevens die u in een verzoek om reservering of een formulier invult te onthouden, om het winkelwagentje met reserveringen bij te houden, om de reserveringen te bevestigen, enz.), maar niet om uw IP adres op te slaan. U kunt de genoemde “cookies” in uw browser deactiveren, maar in dat geval zullen de genoemde functionaliteiten niet beschikbaar zijn.

 

  1. AANSPRAKELIJKHEID.

Voordat u de persoonsgegevens van de personen die deel uitmaken van uw reservering invoert in onze formulieren en deze aan ons verstrekt, begrijpt en accepteert u dat u wordt verondersteld de genoemde personen geïnformeerd te hebben over de gehele inhoud van dit Privacybeleid en dat deze personen worden verondersteld dit te hebben geaccepteerd, zodat CAMPING LLORET BLAU, S.L. vrijgesteld is van enige aansprakelijkheid die CAMPING LLORET BLAU, S.L. eventueel zou kunnen hebben door niet voldaan te hebben aan de verplichting de genoemde personen te informeren en de bijbehorende toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens door CAMPING LLORET BLAU, S.L. te verkrijgen, zoals hierboven beschreven. CAMPING LLORET BLAU, SL behoudt zich het recht voor alle gegevens die niet aan het bovenstaande voldoen of niet actueel zijn te verwijderen, zonder afbreuk te doen aan de eventuele mogelijkheid tot vergrendeling.

 

CAMPING LLORET BLAU, S.L. informeert u, en u accepteert dit hierbij, dat de reserveringen van de camping die u maakt via www.campinglloretblau.com op het formulier https://booking.campinglloretblau.com/search onderhevig zijn aan de beschikbaarheid van plaatsen, waarover we u kort na uw reservering kunnen informeren.

Wanneer men de reserve heeft voltooid en de overeenkomstige gegevens heeft verstuurd, die zullen worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid, heeft u de volgende opties:

 

– U kunt de gegevens van de reserve afdrukken. We bevelen aan dat u dit doet, aangezien ons portaal niet over een automatisch mechanisme beschikt om u te identificeren wanneer u ons portaal eenmaal verlaten heeft, zodat u uw reserve niet later nog eens kunt inzien en afdrukken. Wanneer u de reservering niet heeft afgedrukt, kunt u contact opnemen met onze Afdeling Klantenservice, per email via [email protected] of per telefoon op nummer 972365483.

 

– Wij zullen contact met u opnemen om u te informeren over de beschikbaarheid van de reservering waarom u heeft verzocht en, indien nodig, de contractuele aspecten van de reservering te regelen.

 

 

  1. VOORBEHOUDEN RECHTEN

 

De intellectuele en industriële eigendomsrechten van de inhoud van www.campinglloretblau.com, het bijbehorende grafische ontwerp en computerprogramma’s, alsmede handelsnamen, -merken en karakteristieke symbolen zijn eigendom van CAMPING LLORET BLAU, S.L. of, indien van toepassing, eigenaars die toestemming voor het gebruik hebben verleend aan CAMPING LLORET BLAU, S.L.
Elke reproductie, publieke communicatie, distributie, commercialisatie en transformatie van de inhoud die niet vooraf door de eigenaars ervan op schrift is goedgekeurd vormt een inbreuk op de wettelijk vastgelegde intellectuele en industriële eigendomsrechten.
CAMPING LLORET BLAU, S.L. is gerechtigd administratieve, civiele of strafrechtelijke stappen te nemen als reactie op de inbreuk op deze rechten.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Open chat
Heb je hulp nodig?
Hi 👋
Can we help you?